あなたの企業の多言語部門として
日本語の文字色々
英語の文字色々
韓国語の文字色々

Trong 1 năm, chúng tôi đã thực hiện trên 400 giao dịch từ các đối tác là cơ quan hành chính công, bệnh viện, đại học, các văn phòng chuyên môn như luật-hành chính,
cơ quan hỗ trợ thủ tục tiếp nhận người lao động nước ngoài, pháp nhân, cá nhân

Khi "bây giờ" là lúc cần đến ngoại ngữ !
Khi mở rộng hoạt động cần đến người biên - phiên dịch đa ngôn ngữ!
Là dịch vụ có thể dễ dàng sử dụng biên - phiên dịch thời vụ.

Chúng tôi không chỉ đa ngôn ngữ hóa trang chủ, bài đăng trên mạng xã hội, trả lời thư điện tử, tạo tài liệu, quảng cáo, hợp đồng mà còn hỗ trợ về mặt ngôn ngữ cho thực tập sinh nước ngoài, cho cơ quan hỗ trợ thủ tục tiếp nhận người lao động nước ngoài, và thông dịch hội nghị v.v.

Tờ thông tin giới thiệu

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tờ thông tin giới thiệu về Front of Bridge.
※Dạng giấy gấp 3

Tải về
 • Nội dung dịch vụ

  Là một nền tảng dịch vụ mới mà quý đối tác có thể ủy thác hoàn toàn, khi hoạt động nghiệp vụ trong công ty cần đến ngoại ngữ, không chỉ đơn giản là hoạt động biên-phiên dịch, mà cả những hoạt động có xu hướng phức tạp không thể cung cấp vì khác biệt ngôn ngữ. Cũng có thể vừa tiến hành vừa kết nối với những người có chuyên môn cao trong việc phục vụ, đối ứng với người nước ngoài. Chúng tôi cũng đáp ứng cả các yêu cầu đối với các dịch vụ đa ngôn ngữ dành cho khách hàng, hay việc đa ngôn ngữ hóa trong công ty, do người phụ trách trong công ty nghỉ việc đột xuất.
  Chỉ bằng việc vượt qua rào cản ngôn ngữ mà có vô số các hoạt động nghiệp vụ được hỗ trợ và các hoạt động thương mại được triển khai.

  サービス内容
  more
 • Hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ

  Dù là cùng một quốc gia, nhưng tùy theo vùng miền mà ngôn ngữ sử dụng có những khác biệt. Ví dụ như Trung Quốc đất nước đa dân tộc, ngoài tiếng Bắc Kinh, ở vùng Đông Bắc sử dụng tiếng Đông Bắc, ở Hồng Kông hay Quảng Đông sử dụng tiếng Quảng Đông, khu vực quanh Thượng Hải thì sử dụng tiếng Thượng Hải, ngôn ngữ rất đa dạng. Không chỉ về ngôn ngữ mà còn có những trường hợp cần phải xem xét đến cả những vấn đề như tôn giáo.
  Vấn đề này ảnh hưởng lớn đến đời sống cá nhân hay văn hóa, do đó cần phải có kiến thức cũng như sự tôn trọng.

  何言語対応
  more
 • Cơ chế tính phí

  Đơn giản hóa việc dự tính chi phí do đơn giá của mỗi ngôn ngữ khác nhau. Chỉ cần đếm số chữ là biết số tiền phải trả. Có thể gửi cho chúng tôi các dữ liệu Word, Excel, Powerpoint, PDF , hình ảnh v.v.
  Về việc dự toán chi phí, hay muốn bàn bạc về số tiền xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

  料金体系
  more
 • Các hoạt động nghiệp vụ khác

  Chúng tôi xin giới thiệu về các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp liên quan đến biên-phiên dịch.

  その他業務
  more
 • Tuyển tập tài liệu

  Có thể tải về sổ tay sức khỏe, bản đồ phòng chống thiên tai theo từng khu vực thành phố, tài liệu về phòng chống bệnh truyền nhiễm v.v.

  資料集
  more
'Front of Bridge'のページトップボタン